รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งชุมชนใหม่ในพื้นที่เขตลาดพร้าว...o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งชุมชนใหม่ในพื้นที่เขตลาดพร้าว...o

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. : นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งชุมชนใหม่แห่งที่ 37 ของเขตลาดพร้าว คือชุมชนหมู่บ้านจิรัฐติกร 7 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมี นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

การจัดตั้งชุมชนหมู่บ้านจิรัฐติกร 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งเหตุการณ์บ้านเมือง และเหตุการณ์ที่ต้องร่วมกันเฝ้าระวัง รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมชุมชนให้เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อไป (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น