พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 , นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นายรณธิชัย สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ , ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และครูผู้สอนที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 17 คน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad