กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ..o

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. : นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมี เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้า 1.20% ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 3.20% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบพื้นที่แล้ว 3,100 เมตร คิดเป็น 28.97% ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ 7,600 เมตร คิดเป็น 71.03% ตอกเสาเข็มแล้ว 3,594 ต้น ความคืบหน้าทั้งโครงการ 23.30% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.65)

สำหรับการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อติดตั้งถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน จาก 21 เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง ได้ชุมชนต้นแบบ 48 ชุมชน 9,722 ครัวเรือน ตั้งเป้าติดตั้งถังดักไขมัน 3,021 ถังภายในเดือน ก.ย.65 ติดตั้งแล้ว 1,854 ถัง คิดเป็น 61.34% ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 437 โรงเรียน ได้รับข้อมูล 416 โรงเรียน คิดเป็น 96% แบ่งเป็น โรงเรียนที่มีระบบบำบัดขั้นต้น (Pre-Treatment) อาทิ บ่อเกรอะ ถังบำบัดไร้อากาศ คิดเป็น 100% และโรงเรียนที่มีถัง/บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คิดเป็น 69% ด้านการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจในพื้นที่กทม. จำนวน 1,213 แห่ง แบ่งเป็น อาคารรัฐวิสาหกิจ 115 แห่ง อาคารราชการของรัฐนอกสังกัดกทม. 555 แห่ง อาคารราชการของรัฐในสังกัดกทม. 543 แห่ง

ส่วนการสำรวจบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาเพื่อจัดทำแผนติดตั้งถังดักไขมัน มีบ้านเรือน 17,801 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.65) ด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากคลองแสนแสบ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ 15 เขต อาคารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบ(สถานประกอบการประเภท ค) 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.หอพัก 46 แห่ง 2.อาคารชุด 138 แห่ง 3.โรงแรม 15 แห่ง และ 4.ตลาด 6 แห่ง รวม 205 แห่ง สำนักอนามัยตรวจสอบอาคารแล้ว 118 แห่งคิดเป็น 58% อยู่ระหว่างดำเนินการ 87 แห่ง คิดเป็น 42% สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 50 เขต มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด 7,960 หลัง รื้อย้ายแล้ว 1,955 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6,005 หลัง

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเร่งสำรวจและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย และตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ที่ปล่อยลงคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง ดำเนินการจัดเก็บขยะ และผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เร่งจัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่กทม. โดยเร็ว บริหารจัดการดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดี (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad