รมว.พม. พบคนไทยในอิตาลี เร่งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน ย้ำ “อยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทย” เชื่อมั่น Soft Power ไทยชนะใจต่างชาติ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. พบคนไทยในอิตาลี เร่งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน ย้ำ “อยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทย” เชื่อมั่น Soft Power ไทยชนะใจต่างชาติ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พูดคุยหารือกับเครือข่ายคนไทย จำนวน 11 คน ในกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยได้แสดงความห่วงใยและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนคนทำงานของคนไทยในอิตาลี ทั้งนี้ ขอให้คนไทยช่วยเป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่ ซอฟท์เพาเวอร์ (Soft Power) ของไทยผ่านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย 
นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มคนไทยที่มาพูดคุยหารือด้วยกันได้นำเสนอปัญหาการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ในอิตาลีมาเป็นเวลานาน อาทิ ข้อจำกัดในการนำคนไทยมาทำงานในอิตาลี การกำหนดโควต้าการทำงานของคนไทย การเกณฑ์ทหารหรือผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของคนไทยในอิตาลี ทั้งนี้ ตนได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งของไทยและ อิตาลี โดยจะหาทางช่วยประสานความช่วยเหลือระหว่างกันต่อไป อีกทั้งยืนยันว่า ตนพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคนไทยในต่างประเทศประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยจะขอให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่มีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยประสานความช่วยเหลือ และขอให้มั่นใจว่า คนไทยจะได้รับการดูแลไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนยังเห็นว่าไทยมีจุดแข็งหลายด้านที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ อาทิ ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหาร ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา ฯลฯ ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มคนไทยช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ Soft Power ของไทยในต่างประเทศ รวมถึงช่วยกันเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาเที่ยวเมืองไทย เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย และคืนภาพลักษณ์ของเมืองน่าท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาโดยเร็วภายหลังวิกฤติโควิด – 19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad