รมว.สุชาติ ชวนคนหางานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน "Smart TOEA" 26 ส.ค.นี้เป็นต้นไป - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ ชวนคนหางานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน "Smart TOEA" 26 ส.ค.นี้เป็นต้นไป


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตามนโยบายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี โดยได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ทำให้คนหางานสามารถยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้ 2 วิธี คือ ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service และยื่นคำขอ ณ สำนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านระบบ e-Service แทนคนหางาน รวมทั้งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Banking , เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด และชำระเงินสด ณ สำนักงาน ที่ยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุน โดยระบบ e-Service ดังกล่าว จะเริ่มเปิดให้ใช้บริการในส่วนการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ“กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง” เป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด

“คนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศและประสงค์สมัครสมาชิกกองทุนฯสามารถแจ้งการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด รับหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Application "Smart TOEA" หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่วนกรณีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง และกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง จะเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและต้องการสมัครสมาชิกกองทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 6710 -11 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad