กทม. พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค (APEC) ปี 2565 โดยประสานกรุงเทพมหานครสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ อาทิ สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประดับธง เพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม “MFA Muay Thai Flash Mob” และ workshop สอนมวยไทย ณ ICONSIAM วันที่ 10 กย. 65 เวลา 16.30-18.00 น. ซึ่งเป็นการส่งเสริม soft power ของไทยด้านกีฬา โดยให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้รับรู้ว่ากีฬามวยไทยสามารถเป็นการออกกำลังกายได้ด้วย อาทิ การเต้นด้วยท่ามวยไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบและพร้อมให้การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงต่างประเทศ และยินดีเข้าร่วมกิจกรรม “MFA Muay Thai Flash Mob”

สำหรับการประชุมในวันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น