“ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก” ทางเลือกการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ...o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก” ทางเลือกการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ...oนายชวน  หลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม “ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก”โดยมี นางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภากล่าวว่าชื่อกิจกรรม “ ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก" มีคำสำคัญสองคำ คือ "ชวนลงเรือ"และ "ชีวิตผาสุก" คำแรกเป็นความหมายของการเชิญชวนให้หันมาใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะการเดินทางทางน้ำ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจร  ณ ท่าเรือเกียกกาย(วัดแก้วฟ้าจุฬามณี) เมื่อเร็วๆนี้อนึ่ง จากข้อมูลของกรมเจ้าท่าจะเห็นว่า โอกาส การเกิดอุบัติทางน้ำมีน้อยกว่าการสัญจรทางบกและภายในปี 2565  ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลย อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทุกคนควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทั้งทางบกทางน้ำอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรสวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเสมอขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาส วัดแก้วฟ้าจุฬามณีที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม และขอขอบคุณ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดเส้นทางเดินเรือเพื่อให้บริการแก่บุคลากรของสำนักงานฯ และประชาชน ในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 


จากนั้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎร รับมอบบัตรโดยสารแรบบิท เพื่อความผาสุกแก่ข้าราชการรัฐสภาจากนางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด  ต่อจากนั้นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายของที่ระลึกแด่พระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัดประธานชุมชนทอผ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในการนี้ นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พระครู สุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายปรีชา ชวลิตธำรง  ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา  นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้เเทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน ลงเรือเที่ยวพิเศษจากท่าเรือเกียกกาย- ท่าเรือกรมชลประทานสามเสน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad