การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงฯของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงฯของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 , นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นการจัดประชุมผู้บริหารและครูที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 28 โรงเรียน ได้มีแนวทางในการประเมินบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา และให้มีระดับ (Integrity Assessment) บรรลุตามเป้าหมายการประเมิน

ข่าวโดย : นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad