"สาธิต" เปิดประชุมฯเพิ่มศักยภาพ “นักกำหนดอาหาร” บำบัดโรค-สร้างสุขภาพดี..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"สาธิต" เปิดประชุมฯเพิ่มศักยภาพ “นักกำหนดอาหาร” บำบัดโรค-สร้างสุขภาพดี..D

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยเพิ่มศักยภาพ “นักกำหนดอาหารวิชาชีพ-นักโภชนาการ-โภชนากร” ในการป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาโรค พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดสู่สังคมไทย ให้ประชาชนสร้างสุขภาพดีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง “เส้นทางนักกำหนดอาหารมืออาชีพ” The Pathway to becoming a Professional Dietitian และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักกำหนดอาหารวิชาชีพ” : ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสุขภาพดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน พร้อมมอบทุนวิจัยด้านการกำหนดอาหารรวม 37 ทุน
ดร.สาธิต กล่าวว่า การกำหนดอาหาร เป็นบทบาทที่ช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูภาวะโภชนาการ โดยนำความรู้ด้านโภชนาการมากำหนดปริมาณอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ป่วยสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค จึงมีความสำคัญทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษาโรค รวมถึงการสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชน ทั้งนี้ การกำหนดอาหารได้ถูกกำหนดให้เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นสาขาที่ 8 ของการประกอบโรคศิลปะ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณของนักกำหนดอาหาร ในฐานะผู้ที่ใช้อาหารเป็นยาในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของโรคได้เป็นอย่างดี

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และโภชนากร เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับโรค การจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร และเครือข่ายจากทั่วประเทศครั้งนี้ นอกจากจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนเพื่อสร้างสุขภาพดีให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น