ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจคณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.)

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจ คณะกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส และนางอำภา เวชสารศรี รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานอาสมาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสศม.) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อสศม.มีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติงานด้านอาสาส่งเสริมด้านการศึกษาของผู้เรียน สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการเรียนการสอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบ Hybrid Learning ตามบริบทของชุมชนและสถานศึกษา

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น