ภาษีเจริญ คว้า 98.60 คะแนน สูงสุดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ปี 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภาษีเจริญ คว้า 98.60 คะแนน สูงสุดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ปี 65

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัล ITA AWARDS การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนการประเมินของแต่ละประเภทหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับในปี 2565 มีคะแนนเฉลี่ย 90.99 คะแนน หรืออยู่ในระดับ A ซึ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 10.24 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ มีสำนักงานเขต ผ่านเกณฑ์การประเมิน 47 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 แห่ง โดยมีผลการประเมินใน ระดับ AA จำนวน 10 แห่ง ระดับ A จำนวน 37 แห่ง และระดับ B จำนวน 3 แห่ง มีสำนักงานเขตที่มีผลการประเมินสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาษีเจริญ ยานนาวา ห้วยขวาง ทวีวัฒนา และพระโขนง โดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 98.60 คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA และกลุ่มเขตที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA จนมีค่าเฉลี่ย ITA สูงสุด ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 93.04

ในโอกาสนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ" โดยมี พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเสวนา

———————— (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad