สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมรางวัลสำหรับเยาวชนชนะเลิศ ใน โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET-COMPETITION 2020 และ 2021 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมรางวัลสำหรับเยาวชนชนะเลิศ ใน โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET-COMPETITION 2020 และ 2021โครงการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition” เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (ROCKET) ที่ได้ออกแบบขึ้น และจัดให้มีการแข่งขันผลงานที่ทํางานได้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ แล้วยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET-COMPETITION 2020 และ 2021 ได้ผู้ชนะเลิศเยาวชนคนเก่งแชมป์ประเทศไทยจาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช แชมป์ประเทศไทย ปี 2020 และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ แชมป์ประเทศไทย ปี 2021 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรางวัลสำหรับเยาวชนชนะเลิศกิจกรรมโครงการ THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2020 และ 2021 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบรางวัลสุดพิเศษสำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศในกิจกรรม Thailand CanSat & Rocket Competition 2020 และ 2021 โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองฝึกบินระบบอากาศยานไร้คนขับกับศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI-UTC) เดินทางเยี่ยมชม Space Inspirium และฝึกบินกับเครื่องบินจริงกับครูการบินตัวต่อตัวที่สนามบินเบสท์โอเชียน เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ความรู้สำคัญที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วน โดยมี พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคุณสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ระยะเวลากิจกรรมทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน ดังนี้วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นการแนะนำให้เยาวชนได้รู้จักกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) พร้อมทดลองฝึกบินอากาศยานไร้คนขับแบบจำลอง (Fight Simulator) และรู้จักกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เดินทางไปเยี่ยมชม Space Inspirium จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) ที่สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการบินอากาศยานไร้คนขับ และทดลองบินหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การบินเครื่องบินเล็กที่ตื่นตาตื่นใจกับครูการบินตัวต่อตัวที่สนามบินเบสท์โอเชียน จ.สมุทรสาคร และอบรมภาคพื้น และฟังบรรยายความรู้เบื้องต้นทางด้านการบิน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เชื่อมั่นว่า การทัศนศึกษาจำนวน 4 วัน 3 คืนนี้ เยาวชนจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้และแรงส่งเสริมให้คิดค้นพัฒนาก็จะเป็นบุคลากรของชาติในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต จึงควรส่งเสริมสนับสนุน ให้เป็นนักวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยการแข่งขัน Thailand Cansat & Rocket Competition ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนให้มีศักยภาพในการเป็นนักวิจัยในอนาคต จึงขอเชิญเยาวชนที่มีใจรักในการประดิษฐ์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีจรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก รวมถึงมีความสนใจด้านอวกาศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในอนาคต กิจกรรม Thailand Cansat & Rocket Competition จะจัดขึ้นครั้งต่อไปในปี 2022 โดยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครในต้นเดือนมกราคม 2022 สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dti.or.th และ Facebook Fanpages : Cansat Thailand หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนไทย หากเราบูรณาการความรู้ การค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อยกระดับศักยภาพของเยาวชน และสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น