กทม.ซักซ้อมหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานบริการ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม.ซักซ้อมหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานบริการ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน..o

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต มาประชุมหารือร่วมกัน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานบริการ 341 แห่ง สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 971 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,312 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค.65) โดยได้ออกตรวจไปแล้ว 494 แห่ง ตั้งเป้าออกตรวจเพิ่มให้มากขึ้นครบ 100 % 

โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด เช่น ประตูทางเข้าออกที่สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ระดับเสียงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาทำการมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และมีค่าสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ มีป้ายทางหนีไฟหรือเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินที่ไม่ใช้กำลังไฟฟ้าจากระบบปกติ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับควัน ตรวจจับความร้อน มีถังดับเพลิงจำนวนเพียงพอ ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการใช้สอย รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าสำนักงานเขตไปตรวจแล้วพบว่าไม่ถูกต้องจะทำหนังสือเตือนให้แก้ไขภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้บริการก็จะสั่งปิดไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของนักเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการ ฝากให้ช่วยกันตรวจสอบความปลอดภัยของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เมื่อเข้าไปใช้บริการแล้วให้สังเกตป้ายทางหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือดูแล้วไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งสายด่วน 1555 หรือแจ้งผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อให้สำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้นๆ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมา ผู้ประกอบการธุรกิจในช่วงกลางคืนสามารถเดินหน้าได้ต่อไป

#ปลอดภัยดี #เศรษฐกิจดี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad