กทม.มอบโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด..u - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม.มอบโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด..u

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด โดยมี นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้อำนวยการเขต ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 350 คน ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ทั้ง 50 เขต และมีชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด ที่ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน จำนวน 2,016 ชุมชน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 11,118 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ สำนักอนามัย ได้จัดการประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคัดเลือกส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัยที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นเข้ารับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับพื้นที่อื่นๆ พร้อมเชิดชูคนดีของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

จากผลการประกวดประเภทดีเด่นและรักษามาตรฐาน ซึ่งมีทีมได้รับรางวัล จำนวน 23 รางวัล และสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล

ผู้ชนะการประกวด เข้ารับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล รวม 23 รางวัล ดังนี้
1. การประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด ประเภทดีเด่น

1) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนทับแก้ว เขตห้วยขวาง และชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ เขตมีนบุรี

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนเลียบคลองบางแค เขตบางแค

4) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนทัดชาวิลล่า เขตดอนเมือง


2. การประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด ประเภทรักษามาตรฐาน

1) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 เขตราษฎร์บูรณะ และชุมชนสาหร่ายทองคำ เขตพระโขนง

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เขตหนองแขม

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วย เขตคลองเตย

4) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนสุขสันต์ 26 เขตบางกะปิ


3. การประกวดผลการดำเนินงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ประเภทรักษามาตรฐาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตตลิ่งชัน

4. การประกวดผลการดำเนินงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ประเภทดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. การประกวดผลการดำเนินงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

ประเภทรักษามาตรฐาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม

6. การประกวดผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร ประเภทดีเด่น
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง
3) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง

7. การประกวดผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรุงเทพมหานคร ประเภทรักษามาตรฐาน
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
2) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

8. การประกวดผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประเภทดีเด่น
1) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอิสลามลำไทร เขตหนองจอก และโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย
4) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน

หน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 2 ประเภท รวม 10 รางวัล ดังนี้

1. ประเภทสำนักงานเขตดีเด่น รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตพระโขนง
2. ประเภทศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการสังกัดสำนักอนามัยดีเด่น จำนวน 3 ด้าน รวม 6 รางวัล ดังนี้
1) ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และคลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
2) ด้านการป้องกันการติดยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
3) ด้านการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงบูทนิทรรศการ การมอบรางวัลให้แก่ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ชนะการประกวด และหน่วยงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad