รองผู้ว่าฯ ทวิดา มอบป้ายตลาด Premium Market แก่ผู้ประกอบการตลาดในกทม.สร้างขวัญกำลัง+ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา มอบป้ายตลาด Premium Market แก่ผู้ประกอบการตลาดในกทม.สร้างขวัญกำลัง+ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

“ต้องขอบคุณสำนักงานเขต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เห็นพื้นที่อยู่ทุกวัน และเป็นส่วนที่ช่วยให้ตลาดสะอาด รวมถึงผู้ประกอบการตลาดที่ให้ความร่วมมือ ทำให้ประชาชนติดใจตลาดเรา ติดใจสินค้าเรา ติดใจน้ำใจและความผูกพันปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันในเชิงพื้นที่ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นกำลังใจที่ดี เพราะตลาดคือหัวใจของเรา” ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 (Bangkok Premium Market) แก่ผู้ประกอบการตลาด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขต ในวันนี้ (25 ส.ค. 65) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต 50 เขต ควบคุม กำกับ ดูแล สถานประกอบการด้านอาหาร รวมถึงตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ 2.ด้านคุณภาพอาหาร 3.ด้านผู้สัมผัสอาหาร 4.ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5.ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

โดยวันนี้ สำนักอนามัยได้จัดพิธีมอบป้ายตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 (Bangkok Premium Market) ให้แก่ผู้ประกอบการตลาด 6 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน 2.ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี 3.ตลาดบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค เขตจตุจักร 4.ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา 5.ตลาด Food Villa เขตตลิ่งชัน และ 6.ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขต 6 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตมีนบุรี เขตจตุจักร เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ท่านผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการที่วันนี้ล้วนมาด้วยแรงใจที่จะทำตลาดของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนี่งในชีวิตวิถีของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น จริง ๆ เป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าการที่กรุงเทพมหานครจะเป็นกลไกแต่เพียงผู้เดียวในการสนับสนุนให้เกิดตลาดที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน สำหรับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด สำนักอนามัย สำนักงานเขต เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างสุดแรงเพื่อจะทำให้เราสามารถเปิดประเทศและมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามามากอีกครั้ง โดยเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ไม่น่าที่จะมีใครไม่รู้ก็คือเรื่องของอาหาร ซึ่ง 3 ใน 6 ตลาด เป็นตลาดที่ตนได้เดินประจำ และมีความรู้สึกว่าสะอาดจริง ทำให้รู้สึกอยากไป ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเรามีตัวเลือกมากมาย เพราะตลาดเป็นสถานที่ที่เดินแล้วสนุก มีอาหารซึ่งมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้ว มีสุขอนามัยที่ดี และยังมีผู้ประกอบการที่ช่วยเราระมัดระวัง

“จากที่เห็นการที่พวกเราพยายามร่วมมือกัน จะทำให้จุดเด่นของเราเป็นจุดเด่นที่มากไปกว่า คือมันต่อยอดคุณค่าของมันได้ เรามีของดีอยู่แล้ว และเราก็เพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งในการดูแล ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภค ทำให้คนติดใจ ซึ่งคำว่า ‘ติดใจ’ เป็นสิ่งที่ซื้อหาด้วยเงินไม่ได้ พอติดใจแล้วก็อยากมาซ้ำ มีประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการ ที่จะทำให้การดำเนินงานของตนเองมีรายได้ในการจุนเจือครอบครัวดีขึ้น และต่อกรุงเทพมหานคร ที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการในภาพรวมสามารถทำได้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของการดูแลพื้นที่และสุขภาพที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งถ้ากรุงเทพมหานครทำคนเดียว ไม่ได้รับความร่วมมือก็จะสำเร็จไม่ได้ ไม่ว่าเราจะผลักดันแค่ไหน เพราะฉะนั้น ความร่วมมือแบบนี้เป็นกำลังใจของคนทำงานมาก และที่สำคัญที่สุด ตลาดเป็นที่ที่อยู่ใกล้พวกเรามากที่สุด และเป็นเส้นเลือดฝอย คืออยู่ใกล้ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย การที่เรามีการกำกับควบคุมในทุก ๆ ด้าน จนกระทั่งเป็น Premium Market ก็ถือว่าเรากำลังมีความเอื้ออาทรให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครที่อยู่ร่วมกัน” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

สำหรับผู้ร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัยและสำนักงานเขต ผู้ประกอบการตลาด และผู้เกี่ยวข้อง

——————————

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น