กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ให้บริการเชิงรุก ดูแลสุขภาพชาวจอมทอง..u - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ให้บริการเชิงรุก ดูแลสุขภาพชาวจอมทอง..u

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ "กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มสช.) สำนักงานเขตจอมทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขกทม. ศบส. 29 ช่วง นุชเนตร ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โดยมี พระครูนวการวิมล เจ้าอาวาสวัดสิงห์ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ผู้บริหารเขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 และศูนย์บริการสาธารณสุข 36 อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดสิงห์ เขตจอมทอง

สำนักอนามัยจัด “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ขึ้น โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถคัดกรองจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีนฝังไมโครชิป สุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน ให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้/ เฝ้าระวัง โรคติดต่อในพื้นที่ นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการ-สาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวจำนวน 300 อัน และมีการจำหน่ายของดีเขตจอมทอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เขตจอมทอง  สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น