ตรวจเข้มสถานบริการเขตยานนาวา สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตรวจเข้มสถานบริการเขตยานนาวา สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ..o

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65  เวลา 19.30 น. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวา ประกอบด้วย 91 บาร์ แอนด์ เรสเตอรองส์ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง IS AM Are มุมไบ 2 และเดอะสตีฟ คลับ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีนายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตยานนาวา ส.ก. เขตยานนาวา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ในการสำรวจและตรวจสอบโดยเน้นเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร เส้นทางหนีไฟ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) การเปิดให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครในทุกมิติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ซึ่งตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 53) ได้ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ผ่านการตรวจมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่ สามารถเปิดบริการได้

ผนึกกำลังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการเขตบางคอแหลม

ในวันเดียวกันนี้ นายจิรัฎฐ์ ม้าไว และนายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่เขตบางคอแหลม โดยมี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลม พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี ผกก.สน.วัดพระยาไกร เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วัดพระยาไกร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา และเจ้าหน้าที่กอ.รมน. ร่วมลงพื้นที่

โดยตรวจสอบพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ ระมัดระวังในการใช้สอยอาคาร ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้/ควัน และทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นและให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ร้านมูฟออนมิวสิค ร้านตำนานคนอีสาน ร้าน 20 Bar Pub Restaurant ร้านดิออร์ เขตบางคอแหลม
#ปลอดภัยดี #เศรษฐกิจดี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น