มท.ชวนนักวิ่งร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 ส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาสังกัดอปท.ทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

มท.ชวนนักวิ่งร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 ส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาสังกัดอปท.ทั่วประเทศ(9 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ผู้บริหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 นางสาวพงศ์ชนก กันกลับ Miss Thailand World 2009 และนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 หน่วยงาน ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนอยู่เป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เป็นกิจกรรมการวิ่งรูปแบบ Virtual Run เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Line Official M.O.I. Run 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 กำหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 32,000 คน โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อ เหรียญตราสัญลักษณ์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย และของที่ระลึก ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป---- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน) ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ prbangkok.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad