ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวน ITCC ร่วมกันพัฒนาเมือง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวน ITCC ร่วมกันพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 เวลา 18.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ITCC Networking Night with Bangkok Governor โดยมี นายรวี เซกัล ประธานหอการค้าอินเดีย - ไทย (Mr. Ravi Sehgal, President, India – Thai Chamber of Commerce) ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับ”นโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่อนาคตที่ดี” ณ ITCC Hall of Excellence สาทรซอย 1 เขตสาทร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การทำงานบริหารเมืองคือการทำงานเป็นทีม ประเทศไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 1 แต่น่าอยู่อันดับ 98 จึงตั้งเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อความเท่าเทียม โดยปรับจาก EIU’s Global Liveability Index และพัฒนาเป็นนโยบาย 9 ดี กรุงเทพมหานครมีโครงสร้างใหญ่ที่ดี แต่ต้องพัฒนาปัญหาเส้นเลือดฝอย เช่น การขนส่งในซอยเล็กๆ กทม. มี 3 หน้าที่ ถ้านอกเหนือจากนี้ ไม่ควรทำคือ 1.เพิ่มพูนผลผลิต: ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3.สร้างโอกาสสำหรับทุกคน: ให้ทุกคนในสังคมมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการลอกท่อโดยนักโทษ ช่วยแก้ปัญหาท่อตันได้ดีมาก

นอกจากนี้การมุ่งพัฒนาเมืองด้วยระบบดิจิทัล สามารถติดต่อราชการ รายงานปัญหาผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ได้ เพื่อลดขั้นตอนการสั่งการ เปลี่ยนวิธีการติดต่อราชการ (Traffy Fondue) ซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วภายใน 2 เดือน สะท้อนให้เห็นพลังของแฟลตฟอร์มที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้อยากสะดวกสบายยิ่งขึ้น ส่วนการ Open data เปิดให้ประชาชนช่วยวิเคราะห์ ตรวจสอบ แม้นักเรียนนักศึกษาก็สามารถช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ จากการเข้าถึงข้อมูลใน Bangkok Open data

สำหรับปัญหาการจราจรต้องมุ่งเพิ่มการขนส่งทางเลือกอื่น ๆ เช่น ทางเดินเท้า รถไฟฟ้า มุ่งพัฒนา mobility รวมถึงการปรับเวลาเปิดสวนสาธารณะให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจ และมีเทศกาลให้ประชาชน ขณะเดียวกัน กทม. สนใจสนับสนุนธุรกิจอินเดีย โดยร่วมกับรร. ฝึกอาชีพกทม. อาจพัฒนาหลักสูตรช่างฝีมือเครื่องประดับ นอกจากนี้ มีผู้สนใจร่วมปลูกต้นไม้ 1.6 ล้านต้นแล้ว และจะมีแอปเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ จะมีวันปลูกต้นไม้สำหรับคนกรุงเทพฯ ยินดีจัดหาที่ปลูกต้นไม้ให้สมาชิก ITCC

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เชิญชวนให้ ITCC ร่วมกับกทม. ในด้านเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาล Indian Street Food รวมทั้งได้เชิญชวนให้ ITCC ร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad