รองประธาน IATA เข้าพบ "ศักดิ์สยาม" ในโอกาสเยือนไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองประธาน IATA เข้าพบ "ศักดิ์สยาม" ในโอกาสเยือนไทย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายฟิลิป โก๊ะ รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ประจำสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Phillip Goh (ฟิลิป โก๊ะ) รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ประจำสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย นางหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์ ผู้จัดการอุตสาหกรรมการบินสัมพันธ์ IATA และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสที่รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (17 สิงหาคม 2565) นายฟิลิป โก๊ะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสที่รองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือ ถึงมาตรการที่ประเทศได้ปรับปรุงล่าสุด สำหรับการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเดินทางทางอากาศให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับการดำเนินงานของกระทรวงฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ในโอกาสนี้ นายฟิลิป โก๊ะ และคณะ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงฯ ในการออกมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ด้านการบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งช่วยให้สถานการณ์

การเดินทางระหว่างประเทศดีขึ้น ทั้งนี้ IATA จะทำหน้าที่สนับสนุนให้การบินระหว่างประเทศกลับมาสู่สถานการณ์ตามปกติโดยเร็วที่สุด และยังได้รายงานการถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการสนามบินของสหภาพยุโรปให้กระทรวงฯ รับทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านการบินของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายจะนำข้อหารือในวันนี้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยด้านการบินและการเดินทางระหว่างประเทศตลอดจนพร้อมผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเยือนประเทศไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น