กทม. ตรวจโรงฆ่าสัตว์ เตรียมหารือคณะกรรมการฯ พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่..d - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม. ตรวจโรงฆ่าสัตว์ เตรียมหารือคณะกรรมการฯ พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่..d

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์กรุงเทพมหานคร หรือ "โรงฆ่าสัตว์กทม." โดยมี นายจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ ที่ปรึกษาบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม และลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย และโรงชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์กรุงเทพมหานคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติจัดสร้างเมื่อปี 2545 และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2547 ในครั้งนั้น กรุงเทพมหานครมีเจตนารมณ์เป็นผู้ประกอบการในเรื่องของการฆ่าสัตว์ เพื่อให้เนื้อสัตว์ที่ออกมามีมาตรฐานที่ดี สะอาด และปลอดภัย แต่ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการใช้งาน วันนี้จึงได้มาติดตามการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ทั้ง 2 โรง ได้แก่ โรงฆ่าโค-กระบือ และโรงฆ่าสุกร โดยในปี 2560-2561 ได้มีการทดสอบระบบ และให้ผู้ประกอบการเอกชนเช่าโรงฆ่าสุกรเพื่อประกอบกิจการ ภายหลังผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนหนึ่งอาจมาจากธุรกิจด้านนี้ของเอกชนหลายรายมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อสร้างเป็นรายได้หลัก จึงไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในส่วนโรงฆ่าโค-กระบือ วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ส่วนโรงฆ่าสุกรได้มีการคืนพื้นที่แล้ว ซึ่งหากจะดำเนินการเป็นโรงฆ่าสัตว์ต้องพิจารณาว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ เป้าหมายการใช้งาน ไม่ได้หมายถึงแค่กรุงเทพมหานคร แต่หมายรวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับประโยชน์ด้วย นอกจากนี้ พื้นที่โรงฆ่าสัตว์ยังอยู่ใกล้กับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จึงต้องดูเรื่องการใช้พื้นที่ให้ปลอดภัย มีความสะอาด และมีอนามัยที่ดี รวมทั้งเงื่อนไขของชุมชนที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ จะได้ประสานข้อมูลจากธุรกิจภาคเอกชนที่ประกอบการด้านนี้ รวมถึงสถาบันวิจัย ปศุสัตว์ และสำนักอนามัย ต้องศึกษาข้อมูลว่า ภารกิจด้านนี้เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานคร ควรดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไร และจะทำด้วยวิธีไหน ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพราะต้องลงพื้นที่ก่อนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นและมีข้อมูลเท่ากันหมด และแลกเปลี่ยนความเห็น ทางเคทีซึ่งเป็นผู้ศึกษามาก่อนมีความเห็นอย่างไร เราเห็นอย่างไร และหน่วยงานคิดว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำได้หรือไม่ ที่สำคัญที่สุดต้องปรึกษากับสำนักงานกฎหมายและคดี ของกรุงเทพมหานคร อย่างใกล้ชิดว่า เราสามารถใช้พื้นที่ได้แค่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับรูปคดี ดังนั้นจึงต้องทำข้อมูลให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปทำข้อมูลของตนเองและให้ความเห็น รวมทั้งคำตอบที่เราต้องการ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สำหรับโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย และปลอดสารตกค้าง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพมีสุขภาวะอนามัยที่ดี โดยได้รับอนุมัติจัดสร้างเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 มีพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม โดยให้ภาคเอกชนเช่าบริหารโรงชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์กรุงเทพมหานคร ซึ่งแยกเช่าเป็น 2 โรง คือ โรงฆ่าโค-กระบือ และโรงฆ่าสุกร ระยะเวลาการเช่า 15 ปี ทั้งนี้ ในปี 2564 กรุงเทพมหานครได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินโรงฆ่าสุกร กับคู่สัญญา กรณีผิดนัดชำระค่าเช่า และได้ดำเนินการส่งฟ้องคดีแพ่งผู้เช่าโรงฆ่าสุกร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ในส่วนของโรงฆ่าโค-กระบือ กรุงเทพมหานครได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินโรงฆ่าโค-กระบือ กับคู่สัญญา กรณีผิดนัดชำระค่าเช่า โดยคู่สัญญายื่นข้อโต้แย้งให้ศาลงดการพิจารณาคดีแพ่ง และโอนคดีไปยังศาลปกครอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ prbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad