ติดตามการจัดระเบียบการค้าย่านโบ๊เบ๊และริมคลองผดุงกรุงเกษม..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ติดตามการจัดระเบียบการค้าย่านโบ๊เบ๊และริมคลองผดุงกรุงเกษม..D

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการค้าย่านโบ๊เบ๊ และการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนกรุงเกษม โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหาบเร่-แผงลอย จัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ กำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยนั้น ผู้ค้าและประชาชนคนเดินถนนต้องสามารถใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันได้ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด บริเวณย่านตลาดโบ๊เบ๊และริมคลองผดุงกรุงเกษม

*สำรวจการปรับปรุงพื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างสวนชุมชน (พื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน หรือ "สวนสานธารณะ" โดยมี นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกลุ่ม WE!PARK และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

เดิมที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินรกร้างและมีการลักลอบทิ้งขยะ จึงมีแผนการปรับปรุงที่ดินรกร้างริมน้ำข้างโกดังโรงเกลือสู่พื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเสนอการพัฒนาจากชาวย่านและบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ กทม. มอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จัดทำไว้ในปี 2558 จากนั้นในปี 2563 กทม. ร่วมกับ WE!PARK และกลุ่มยังธน เป็นองค์กรหลักในการริเริ่มและหารือกับเอกชนเจ้าของที่ดินเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ 12 ปี และจัดกระบวนการออกแบบปรับปรุงร่วมกับชาวย่าน กระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กริมน้ำขนาด 2 ไร่ 1 งาน ของย่านกะดีจีน-คลองสาน และได้ปรับปรุงตามแนวข้อเสนอไปประมาณ 1 ใน 3 เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งาน ด้วยความร่วมมือของภาคีพัฒนา ได้แก่ กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานสวนสาธารณะ กทม. สำนักงานเขตคลองสาน ชุมชนช่างนาคสะพานยาว ชุมชนสวนสมเด็จย่า UDDC WE!PARK TUDA BIGTrees ยังธน IDDC SoA+D สมาคมรุกขกรรมไทย (ข้อมูลจาก UDDC)

*ตรวจสอบการทรุดตัวเขื่อนคลองวัดทองเพลง

ต่อมาเวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองวัดทองเพลง โดยคลองดังกล่าว กว้างเฉลี่ย 4-7.5 เมตร ยาว 1,100 เมตร เพื่อตรวจสอบการชำรุดทรุดตัวของเขื่อน ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรบนสันเขื่อนได้ โดยสาเหตุเกิดจากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งมีระยะเวลาผ่านมามากกว่า 30 ปี โดยกรุงเทพมหานครจะพิจารณาหาแนวทางเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป   (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #โครงสร้างดี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น