การประชุมแลกเปลี่ยน Best Practice - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมแลกเปลี่ยน Best Practice

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 , นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ , ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมนำเสนอผลงานที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น