กทม.พร้อมจับมือสสน. พัฒนาระบบคลองให้เข้มแข็งและมีประสทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่..B - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กทม.พร้อมจับมือสสน. พัฒนาระบบคลองให้เข้มแข็งและมีประสทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่..B

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.65  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมกทม. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุราษฏร์ เจริญชัยสกุล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนายอาษา สุขขัง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม . ประชุมหารือความร่วมมือกับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ และผู้บริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พร้อมเยี่ยมชม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชมนิทรรศการ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ และชมระบบคอมพิวเตอร์สมรรถะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ


โดยวันนี้ทั้งสองหน่วยงานได้หารือในประเด็น

1. การวิเคราะห์กรณีน้ำท่วมที่ผ่านมา

2. พื้นที่ดำเนินงานของ สสน. ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

3.ตัวอย่างการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในเขตเมือง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. "Hydrogence" แพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำท่วมในเมือง

5. หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ภายหลังการหารือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.รอยล และดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับภาพรวมประเด็นการหารือในครั้งนี้

ดร.รอยล กล่าวว่า จากการหารือครั้งนี้ มี 3 ประเด็นที่ได้พูดคุยกัน คือ 1.ข้อมูลที่สถาบันฯมี อ.ชัชชาติจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร 2.การ Set โครงการต้นแบบที่จะทำร่วมกัน และ3.ก่อนที่น้ำเหนือจะมา และจะมีปริมาณฝนมากขึ้นในเดือนก.ย.จะสามารถเตรียมการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำในภาคกลางของประเทศได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งวันนี้ได้นำอ.ชัชชาติไปชมระบบการทำน้ำใสในคลอง เป็นหลักการง่ายๆ ที่ใช้อิฐหักใส่ก้นคลอง ทั้งนี้ทุกคนจะเห็นว่าคลองในกทม.ส่วนใหญ่มีการทำกำแพงเป็นคอนกรีตแล้ว หากมีการดูดเลนเพื่อทำให้น้ำใสจะทำให้กำแพงทรุดตัวลง แต่วิธีนี้จึงจะสามารถช่วยได้และเหมาะกับกทม.มากกว่า นอกจากนี้การเลี้ยงปลาก็ช่วยได้ ซึ่งกรมประมงก็ช่วยทดลองปล่อยปลา พบว่าสามารถลดวัชพืชได้อย่างชัดเจน ซึ่งอยากเห็นกทม.นำวิธีดังกล่าวไปทดลองใช้

อ.ชัชชาติ กล่าวว่า ดร.รอยล ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำอันดับต้นๆของประเทศไทย และสสน.ก็มีข้อมูล จาก 50 กว่าหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลถือเป็นพลังอย่างหนึ่ง หากสามารถนำมาทำเป็นโมเดลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน และน้ำท่วมได้ จะทำให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำได้ดี รวมถึงสสน.ยังมีผู้เชี่ยวชาญ และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี องค์ความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์มาก ซึ่งแนวคิดหลายอย่างก็ตรงกับของกทม. อาทิเรื่องของการพัฒนาระบบคลองให้เข้มแข็งขึ้น ต่อไปอาจต้องมีโครงการร่วมกันเพื่อเพิ่มการส่งน้ำในคลองให้มากขึ้น ซึ่งจริงๆ อุโมงค์มีประสิทธิภาพจริงแต่ต้องลงทุนเยอะและใช้เวลานานมาก การปรับปรุงคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีมากกว่า 2,000 กิโลเมตรให้ดี มีประสิทธิภาพ การเพิ่มหน้าตัด ฝังท่อ หรือทำทางด่วนน้ำใต้คลอง เชื่อว่าจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ไกล ซึ่งจะคัดเลือกเส้นทางเพื่อทดลองทำร่วมกันต่อไป รวมถึงดร.รอยล ได้เสนอให้มีการกระจายอำนาจให้เขต เนื่องจากในอนาคตฝนจะตกกระจายมากขึ้น หากในอนาคตมีการกระจายข้อมูลและกระจายอำนาจการบัญชาการจะทำให้การบริหารจัดการ แบ่งคลองให้เขตดูแลอย่างทั่วถึงจะทำให้มีประสิทธิภาพขึ้น สสน.มีทั้งบุคลากร ข้อมูล และฐานการคำนวณที่มีพลัง การร่วมมือกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้


“อีกเรื่องหนึ่งที่อ.รอยล ให้ข้อสังเกตว่า ทำไมฝนเมื่อเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องชะลอตัว ทำให้ฝนตกนิ่งในพื้นที่กทม. เนื่องจากในกทม.มีความร้อนสูง มีตึกที่ดูดความร้อนไว้ เมื่อลมมาปะทะทำให้ชะลอตัวลง เมื่อเราเห็นฝนเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว แต่เมื่อมาถึงพื้นที่กทม.ก็ชะลอตัว รวมถึงฝุ่นที่เป็นความร้อน ก็กระตุ้นให้เกิดฝนด้วย เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาคือการทำให้เมืองเย็นลง คือการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการเอาสายสื่อสารลงดิน เพื่อให้ต้นไม้ได้แผ่กิ่งก้านสร้างร่มเงาให้มากขึ้น ทำให้เมืองเย็นลง ลดมิติของฝนและฝุ่น ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของกทม. และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
ด้าน ดร.สุทัศน์ กล่าวว่า สสน.ทำหน้าที่ดูแลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ มี52 หน่วยงานช่วยกันให้ข้อมูล เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งกทม.และประเทศ เพราะข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกทั้งหมดก็มาจากเงินภาษีของประชาชน เมื่อก่อนระบบอาจจะช้า แต่ตอนนี้เร็วมากขึ้นเพราะมีการเชื่อมต่อด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ สสน.ยินดีร่วมงานกับกทม.เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงกทม.

------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น