ผู้ว่าฯ กทม. รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโอกาสทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ กทม. รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในโอกาสทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 17.00 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการและเหรัญญิกคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ 26 องค์กร จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ อาทิ ปทุมมา ดาวเรือง บานชื่น สร้อยไก่ ดาวกระจาย รวมกว่า 100,000 ต้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงามละลานตา อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “จากภูผาสู่มหานที” ซึ่งเป็นการปรับพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื้อที่ 26 ไร่ ให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ใจกลางกรุง โดยการนำพระราชเสาวนีย์ “ปลูกป่าในใจคน” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้จากโครงการพระราชดำริ และกล้าไม้ทรงปลูกตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ และได้เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการจัดงาน นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดแสดงนวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดงพันธุ์ไม้หายาก การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้ การประกวดปลากัด การประมูลพันธุ์ไม้ อีกทั้งการแจกต้นไม้ฟรีให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยภายในงานพบกับ นิทรรศการ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” นิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้เชิญพบกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ลูกหลานไทย อยู่ได้อย่างยั่งยืน” สวน “นวโมก” และร้านค้าต่าง ๆ จากมูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และโครงการหลวง โดยผู้ที่มาสนใจร่วมงานสามารถมาร่วมงานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (จตุจักร) ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้ รถไฟใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (MRT BLUE LINE) ลงสถานีพหลโยธิน (Phahon Yothin) และรถประจำทางสาย 108, 44, 52, 524 (ปอ.) (AC) และด้วยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีบริการที่จอดรถรองรับอย่างเพียงพออีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น