อนุฯ สมัชชาสุขภาพ กทม. ชง 3 พื้นที่เป้าหมาย จัดงานฯ ครั้งที่ 3 พัฒนานโยบายสาธารณะ 2 ประเด็นหลัก ภายใต้แนวคิด "พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองหลังวิกฤตโควิด-19" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อนุฯ สมัชชาสุขภาพ กทม. ชง 3 พื้นที่เป้าหมาย จัดงานฯ ครั้งที่ 3 พัฒนานโยบายสาธารณะ 2 ประเด็นหลัก ภายใต้แนวคิด "พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองหลังวิกฤตโควิด-19"

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารและเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 1.ผลการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 2.แผนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 3.การจัดสรรสัดส่วนกลุ่มเครือข่ายและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับระเบียบวาระ 4.การสื่อสารสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 5.งบประมาณ ทรัพยากร และ 6.สถานที่จัดเวทีสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 ส.ค. 65

ด้านนางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอผลการรับประเด็นข้อเสนอนโยบายจากเครือข่าย 62 เครือข่าย ตั้งแต่เดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 และได้จัดเวที Work shop ครั้งที่ 1 กำหนดประเด็นสาธารณะ 2 เรื่องคือ 1.พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย โดยมุ่งเน้น 3 ส่วนคือ 1.1 เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจรายย่อยของเมือง ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่เป็นธรรม 1.2 ความปลอดภัย ด้านอาหาร และความมั่นคงของแหล่งอาหารปลอดภัย รวมไปถึงสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ และ1.3 เตรียมความพร้อมรองรับความแตกต่างที่หลากหลาย กลไกการมีส่วนร่วม การจัดการ ติดตาม ประเมินผล 2.สุขภาพดี วิถีเดียวกัน มุ่งเน้น 2 จุดในกลุ่มโรค NCDs เพื่อสร้างนโยบายลดปัจจัยก่อให้เกิดภัยสุขภาพ และ สุขภาพผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้จะมีการจัด Work shop อีก 3 ครั้ง ในวันที่ 17 ส.ค., 31 ส.ค., 14 ก.ย. 65 เพื่อให้ได้ร่างเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบใหม่ เน้นการสื่อสารเข้าใจง่าย และ นโยบายที่เข้าถึงง่ายต่อการปฏิบัติของพื้นที่ โดยฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอสถานที่จัดงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3 โดยอนุกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ดังนี้ 1.สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 2.โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ 3. โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ ในแต่ละสถานที่ ถูกกำหนดจากปัจจัยและเงื่อนไขของงบประมาณ และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ โดยจะมีมิติของการสร้างบรรยากาศหรือการแถลงข่าวในพื้นที่สวนต่าง ๆ ของเมืองต่อไป

ด้านการสื่อสารทางสังคม มีการเสนอให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น ambassador smart healthy ของงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3 นี้ เพื่อขยายมิติสุขภาพที่ดีของกรุงเทพฯ

โดยอนุกรรมการบริหารและเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ในการเตรียมการบริหารและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้ตรงเป้าหมายของประเด็นในแต่ละปี รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน สามารถพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคนกรุงเทพฯ ต่อไป (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad