ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และโรคไข้เลือดออก วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และโรคไข้เลือดออก วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.65 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคไข้เลือดออกภายในวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้เร่งรัดในการตรวจคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก โดยวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรมมากเป็นระดับต้น ๆ ของประเทศ มีพระภิกษุ สามเณร เข้ามาอยู่อาศัยศึกษาพระปริยัติธรรมกว่า 500 รูป

นอกจากนี้ได้ร่วมถวายชุดตรวจ ATK เจลแอลกฮอลล์ หน้ากากอนามัย และสารเคมีกำจัดยุง (ทรายอะเบท) แด่รองเจ้าอาวาส เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิว กำจัดลูกน้ำยุงลาย และจุดเสี่ยงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ prbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad