"ลุงตู่" ชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯประจำปี 2565 เตรียมจัดขึ้นระหว่าง 13-21 ส.ค.นี้ ที่อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"ลุงตู่" ชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯประจำปี 2565 เตรียมจัดขึ้นระหว่าง 13-21 ส.ค.นี้ ที่อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ส.ค. 65) เวลา 08.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 (National Science and Technology Fair 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art – Science – Innovation for Sustainable Society)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย และการอุดมศึกษา ด้านอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงด้วยความสนใจ ซึ่งใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า แก้วมูราโน่ผลิตจากหินควอทซ์ รวมถึงหุ่นยนต์ Hebocon ที่มาจากคำว่า Heboi (เฮโบอิ) ที่แปลว่า “เห่ย” แย่ในทางเทคนิค หรือคุณภาพต่ำ คือหุ่นยนต์แบบซูโม่ญี่ปุ่นที่สร้างด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน หรือวัสดุเหลือใช้ มาประกอบขึ้นกับมอเตอร์และแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเอง โดยการสร้างหุ่นยนต์ดังกล่าวมีแนวคิดที่ต้องการให้คนที่ไม่เก่งเลขและไม่เก่งวิทยาศาสตร์สามารถเล่นหุ่นยนต์ได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหุ่นยนต์ Hebocon ว่า เรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้เริ่มต้น เพราะสามารถทำได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่มาก


สำหรับภายในงานงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย จัดแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ควบคู่กับการจัดงานทางออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive Exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังกระตุ้นความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad