นายกฯชื่นชม วธ.จัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น อย่างต่อเนื่อง..1 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายกฯชื่นชม วธ.จัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น อย่างต่อเนื่อง..1


นายกรัฐมนตรีชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นอย่างต่อเนื่อง ย้ำให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี นำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เผยแพร่ให้ต่างประเทศรับรู้อย่างกว้างขวาง “ตัวแทนเยาวชน” ขอบคุณนายกฯ เผยภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศ อายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 40 คน จาก 15 ประเทศ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมตามแนวทางการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมย้ำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีทั้งต่อประเทศที่ตนเองไปอยู่ โดยการเคารพปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ประเทศนั้น ๆ กำหนด รวมถึงการทำหน้าที่ต่อแผ่นดินแม่คือประเทศไทย นำความภาคภูมิใจและวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีงามและศักยภาพต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ไปเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป

นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงรำไทยให้นายกรัฐมนตรีรับชม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้สนับสนุนจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นขึ้นมา เพื่อให้เด็กเยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น โดยจะได้นำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป พร้อมย้ำว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทยและเป็นคนเชื้อสายไทย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินของบรรพบุรุษ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยในเวทีโลก โดยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มร่วมกับศิลปิน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ณ สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย จัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายวัฒนธรรมไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad