รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ย่านบางพลัด เยี่ยมชุมชมคัดแยกขยะ ผลักดันสวน 15 นาที ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ย่านบางพลัด เยี่ยมชุมชมคัดแยกขยะ ผลักดันสวน 15 นาที ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยบริเวณชุมชนแสงทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 สวนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเป็นสวน 15 นาที และจุดเสี่ยงบริเวณใต้สะพานพระราม 8 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 โดยมีนางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนขำ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล


สำหรับชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยชุมชนแสงทอง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 เป็นชุมชนที่มีลักษณะค่อนข้างแออัด มีประชากร 1,969 คน บนพื้นที่ 50 ไร่ ลักษณะทางเข้า-ออกเป็นเพียงทางเดินคอนกรีตเล็ก ๆ รถยนต์ไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก จึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ต้องมีการจ้างอาสาสมัครเพื่อจัดการขยะดังกล่าว ต่อมาประชาชนจึงเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปัจจุบันชุมชนแสงทองมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ประชาชนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะจากในครัวเรือน สามารถส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ในชุมชน แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ จะนำไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล ทางชุมชนจะแยกขายเองโดยกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน สำหรับขยะทั่วไปและขยะอันตราย จะส่งให้กับสำนักงานเขตเพื่อกำจัดและดำเนินการต่อไป ซึ่งชุมชนแสงทองได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2565 และผ่านการคัดเลือกรอบแรก เป็น 1 ใน 35 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จากชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่ส่งเข้าประกวดโครงการดังกล่าวอีกด้วย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เดินทางไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดอาวุธวิกสิตาราม มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา โดยสำนักงานเขตบางพลัดมีนโยบายที่จะบูรณาการร่วมกับวัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวน 15 นาที หรือ Pocket Park ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจุดที่ใกล้กับชุมชนและวัดอาวุธวิกสิตาราม จากการสำรวจมีประชากรในรัศมี 1 กิโลเมตร ประมาณ 23,646 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัดจะดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจากวัดอาวุธวิกสิตารามต่อไป

ด้านจุดตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่ออาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เพื่อลดโอกาสการก่อและเกิดอาชญากรรม โดยประชาชนสามารถสแกน QR Code บริเวณด้านหน้าตู้เขียวเพื่อแจ้งความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยระบบจะแจ้งพิกัดตำแหน่งนั้น ๆ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขได้ทันที ปัจจุบันสำนักงานเขตบางพลัด โดยฝ่ายเทศกิจได้สำรวจจุดเสี่ยงในบริเวณต่าง ๆ และได้ดำเนินการติดตั้งตู้ดังกล่าวแล้ว จำนวน 8 จุด เพื่อสร้างความอุ่นใจ ลดโอกาสและความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ร่วมผลักดันนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สำหรับสำนักงานเขตบางพลัด โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้ กทม. โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ปลูกต้นไม้ไปเรื่อย ๆ ตามเป้าหมายการปลูกปีงบประมาณ 2565-2568 จำนวน 10,541 ต้น ใน 4 ปี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตบางพลัดผลักดันชุมชนอื่น ๆ ให้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่แต่ในชุมชนเท่านั้น แต่รวมไปถึงประชาชนรอบนอกด้วย เพราะรถขยะมีช่องคัดแยกขยะอยู่แล้ว ถ้าเราช่วยกันแยกตั้งแต่ต้นทางจะทำให้สะดวกต่อการนำไปทำประโยชน์ หรือกำจัดในขั้นตอนถัดไป ด้านสวน 15 นาที ได้กำชับให้เขตฯ สำรวจข้อมูลที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยเน้นย้ำให้มีการดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนจะได้ใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สำหรับจุดเสี่ยงภัยต่ออาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) จากที่ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และฝากให้ช่วยดูแลประชาชนด้วยอีกทางหนึ่ง
ปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดี
---- (จิรัฐคม...สปส./ปชส.เขตบางพลัด รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น