เริ่มแล้วกับเทศกาล "บางกอกวิทยา" กทม. และ อพวช. ร่วมจัดกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของทุกคน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เริ่มแล้วกับเทศกาล "บางกอกวิทยา" กทม. และ อพวช. ร่วมจัดกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของทุกคน ตลอดเดือนสิงหาคมนี้..00

"ขอเชิญชวนครับ กรุงเทพฯ มีอะไรมากกว่าที่เรารู้ เทศกาลบางกอกวิทยากำลังจะชี้เป้าให้เห็นว่า กรุงเทพฯ มีอะไรอีกบ้าง เช่น ระบบนิเวศวิทยา บางทีเราอาจจะได้เรียนรู้จากการเห็นธรรมชาติทุกวัน เราไปเจอต้นไม้ นก ผีเสื้อ แมลง ตัวเงินตัวทอง เราอาจจะได้ตั้งข้อสงสัยว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งงานนี้ก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เดือนนี้จึงเป็นเดือนของการเปิดโลกใหม่ กทม.เองก็ต้องเปิดโลกเหมือนกัน วันนี้จะเห็นว่าผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย การเรียนรู้จึงไม่ใช่สำหรับเด็กเพียงอย่างเดียว ผู้ใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิต จึงขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ให้มากันได้ทั้งครอบครัว มาเปิดโลกด้วยกันกับงานบางกอกวิทยา ติดตามได้ทุกสัปดาห์จะมีวิชาใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่เสมอครับ" นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการร่วมกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” (Curiosity WOW @ Science Square Bangkok) จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่เปิดพื้นที่จัดเต็มความสนุกให้คนกรุงเทพฯ ฟรี! ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีนางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล อดีตคณะกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ผู้บริหารสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในวันนี้ (4 ส.ค. 65) เวลา 13.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ เขตดินแดง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” (Curiosity WOW @ Science Square Bangkok) ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะชวนทุกคนมาว้าว! สนุกสนานและท้าทาย ค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือทำ พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตอบโจทย์อนาคต พร้อม “เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน”

รวมถึงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านความสงสัย การตั้งคำถาม และการแสวงหาคำตอบ ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะชวนทุกคนมาว้าว! พร้อมความสนุกสนานและท้าทาย ที่จะชวนทุกคนไปค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตรงหน้าผ่านการได้ลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่การค้นพบความรู้ความเข้าในวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต ซึ่งกิจกรรมฯ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาล “บางกอกวิทยา” ของกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมนี้

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.เป็นเหมือนตัวกลาง ผู้ประสานงาน หรือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้กทม.ร่วมกับ 14 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น และยังเปิดรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาล “บางกอกวิทยา” ถือเป็นเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนสิงหาคม ภายใต้นโยบาย “12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ” เพื่อสร้างกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงได้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่ทันสมัยและน่าสนใจให้กับเยาวชน ครอบครัว และประชาชน ตลอดเดือนสิงหาคม ซึ่งกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่ อพวช. จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมแรก ๆ ในการเปิดตัว ภายใต้กิจกรรม “บางกอกวิทยา” ที่จะทำให้ทุกคนในกรุงเทพฯ เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ชวนว้าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยและคนไทยในอนาคต นอกจากนี้ ในการเดินทางมาร่วมสนุกก็สะดวกสบายด้วยขนส่งสาธารณะของ กทม. หรือจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มีที่จอดรถเพียงพอ

นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า สำหรับศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เป็นพื้นที่ที่สามารถตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในเมือง รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับกลุ่มครอบครัว ในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นการสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เวลาว่างร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ ทาง เดอะ สตรีท ได้สนับสนุนในด้านพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” (Curiosity WOW @ Science Square Bangkok) โดยกิจกรรมฯ นี้ สามารถรองรับผู้เข้าชมได้หลากหลาย ทุกเพศทุกวัย ทั้งกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น ครอบครัว ที่รักและมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องการความท้าทายผ่านกิจกรรมด้วยการลงมือทำด้วยตนเองและปลดปล่อยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงวัยที่สามารถพาลูกหลานมาทำกิจกรรมด้วยกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ถือเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัวที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันตลอดเดือนสิงหาคม

ดร.กรรณิการ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง อว. โดย อพวช. ยังได้จัดงาน NST Fair Science Carnival Bangkok ขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมภายในงานเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน เข้าถึงได้ง่าย สามารถเล่นสนุกและลงมือทำได้ด้วยตนเอง ไปกับนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผสมผสานความเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างลงตัว เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เยาวชน ครอบครัว และคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน สามารถเข้ามาร่วมสนุก ค้นหาคำตอบ เกิดแรงบันดาลใจและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป บนพื้นที่กว่า 1,600 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “บางกอกวิทยา” ที่ กทม. จัดขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NSTFair Thailand

ทั้งนี้ กิจกรรม “วิทย์ชวนว้าว ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” (Curiosity WOW @ Science Square Bangkok) ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ เขตดินแดง จะได้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดว้าว! ที่หลากหลาย ได้แก่

• WOW Maker! สิ่งประดิษฐ์ชวนว้าว ในแนวคิด Design Challenge ทำแล้วเล่น ทำแล้วลอง ได้ฝึกทักษะของ Maker ด้วยการออกแบบและทำประดิษฐ์ในแนวคิดของแต่ละคน และทดสอบเชิงวิศวกรรมในพื้นที่ Innovation Space พร้อมกับพบตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์แปลก ที่สร้างขึ้นมาโดยเหล่า Maker

• WOW Nature! กิจกรรม "Explorium" สำรวจเรื่องราวธรรมชาติแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ทดลอง สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติที่น่าพิศวง ในห้อง Explorium

• WOW Lab! กิจกรรม "Inspire Lab" สนุกกับการทดลองที่หลากหลาย ค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตรงหน้าจากการที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง

• WOW Little Scientist นักวิทย์น้อย! กิจกรรม "I-SCREAM" เล่น เรียน รู้เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3-7 ปี ผ่านกิจกรรมและของเล่นวิทยาศาสตร์มากมาย

• Wow Exhibition! นิทรรศการศาสตร์ศิลป์ในเสียง (Art Science in Sound) พบกับความลับมากมายของเสียงที่ซ่อนอยู่และเรานึกไม่ถึง

• WOW Art! กิจกรรมสุดพิเศษ "Art & Science Blind Experience" Workshop สุดเก๋ ที่จะทำให้คุณวาดภาพด้วยความรู้สึกและสัมผัสที่ไม่ใช่การมองเห็น ดึงศักยภาพและความเป็นศิลปินในตัวคุณ สอนโดยผู้พิการทางสายตา กิจกรรม WOW Art! เฉพาะ 17 – 21 สิงหาคม 2565

• Wow Plant! กิจกรรมออนไลน์ แบ่งปันภาพถ่ายของต้นไม้หรือพืชในเมืองกรุงที่แปลกหรือมีคำถามชวนสงสัย ลุ้นรับของที่ระลึกจาก อพวช.

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ชั้น 5 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9970

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad