"ผู้ว่าฯชัชชาติ" ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 เวลา 17.00 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมนิทรรศการโซนที่ 4 จัดโดยหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

 
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในชื่อ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With love for the Nation” เป็นนิทรรศการที่จะนำผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชน

โดยมีฉากหลังและเรื่องราวของธรรมชาติที่เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางผ่านความทรงจำที่ทรงตรากตรำร่วมกันมากับการพัฒนาร่วมด้วยกับพสกนิกร เพื่อให้ประเทศไทยก้าวมาได้จวบจนปัจจุบันนี้ ซึ่งมีแนวคิดการจัดนิทรรศการจะเชื่อมโยงกับโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. โดยพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. (วันละ 30 รอบ ๆ ละ 30 คน) โดยเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอ เพื่อให้มีความน่าสนใจและสื่อสารสร้างความเข้าใจได้ง่าย แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา ห้องที่ 4 ราษฎร์ร่วมพัฒนา และห้องที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน
✨
โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งพื้นที่การกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมจัดการสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 4 ภูมิภาค จากการน้อมนำตามแนวพระราชดำริฯ ส่วนที่ 2 ณ บริเวณหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน.ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การสอนสาธิตฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์และผลผลิตการทอผ้าจาก 4 ภาค พร้อมทั้งแสดงงานจักสาน งานปั้น การสาธิตทำขนมไทย มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ส่วนที่ 3 ณ ซอยดำเนินกลางใต้ (ฝั่งวัดราชนัดดาราม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่าง ๆ จำนวน 10 บูท จากผลงานของนักเรียน นักศึกษา
✨

โซนที่ 3 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง รวมถึงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงโขน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
✨
โซนที่ 4 ณ บริเวณป้อมมหากาฬ โดยกรุงเทพมหานคร (สำนักการศึกษา และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว) เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ อาคารและท่าเรือพระยาญาณประกาศ ป้อมมหากาฬ ส่วนที่ 2 การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ณ เวทีใหญ่ ป้อมมหากาฬ
✨
โซนที่ 5 ณ บริเวณป้อมมหากาฬและบริเวณคลองโอ่งอ่าง โดยกรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์) โดยการออกร้านเลิศลิ้มชิมรสจากร้านต่าง ๆ ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร สาธิตการทำขนมไทย และสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทย
👉
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนเข้าชมผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-the-nation ซึ่งเป็นการจองในระบบ เปิดให้จองวันละ 10 รอบ โดยแต่ละรอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน โดยประมาณ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02 283 4750 และ 02 283 4718

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad