รมว.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน Video Conference ผอ.สพท.ภาคใต้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.ศธ.พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน Video Conference ผอ.สพท.ภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปแนวทางการประชุมในช่วงเช้า และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมชี้แจงและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแบ่งกลุ่ม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ตลอดจนแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ฐานข้อมูลจริงในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 39 เขต ณ โรงเรียนแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad