ตรวจจุดทำการค้าถนนไกรสีห์และถนนตานี ย้ำผู้ค้าและประชาชนใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย...U - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตรวจจุดทำการค้าถนนไกรสีห์และถนนตานี ย้ำผู้ค้าและประชาชนใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย...U

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้าในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนไกรสีห์ จุดที่ 2 ถนนตานี (ฝั่งตัดกับถนนตะนาว) โดยมี นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

สำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าถนนไกรสีห์ ความยาวประมาณ 200 เมตร ทางเท้าฝั่งอาคารจอดรถยนต์ กทม. กว้างประมาณ 4.30 เมตร จัดแผงค้าได้ 60 แผง ทางเท้าฝั่งตรงข้ามอาคารจอดรถยนต์ กทม. กว้างประมาณ 7.60 เมตร จัดแผงค้าได้ 113 แผงค้า รวมแผงค้าจำนวน 173 แผงค้า ขนาดแผงค้า 1.5 x 2 เมตร โดยจัดวางแผงค้า 3-6 แผงค้า แล้วเว้นช่อง 1.5 เมตร ตามสภาพพื้นที่ รอบเช้าเวลา 05.00 – 09.00 น. มีผู้ค้าจำนวน 60 ราย รอบกลางวันเวลา 10.00-18.00 น. มีผู้ค้าจำนวน 173 ราย จากการลงพื้นที่จุดทำการค้าดังกล่าวพบว่า เต็นท์ที่มอบให้กับผู้ค้า กางออกยาก พับเก็บยาก ไม่มั่นคงแข็งแรง บางรายเต็นท์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งผู้ประกอบการในอาคารร้องเรียนว่าเต็นท์สูง บังป้ายชื่อร้าน ซึ่งทางเขตฯ จะจัดหาเต็นท์ใหม่ที่ติดตั้งและพับเก็บง่าย รวมถึงไม่สูงเกินไปให้กับผู้ค้าทุกราย เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ส่วนการจัดระเบียบผู้ค้าถนนตานี ความยาวจุดทำการค้าประมาณ 218 เมตร ช่วงเวลาทำการค้า 08.00-18.00 น. ทางเท้าฝั่งสหกรณ์บางลำพู กว้างประมาณ 2 เมตร จัดแผงค้าได้ 139 แผงค้า ทางเท้าฝั่งตรงข้ามสหกรณ์บางลำพู กว้างประมาณ 2 เมตร จัดแผงค้าได้ 129 แผงค้า ขนาดแผงค้า 0.6 x 1.2 เมตร และ 0.8 x 1.2 เมตร ตามสภาพพื้นที่ รวมจำนวนแผงค้า 268 แผงค้า มีผู้ค้าตามบัญชีในปัจจุบัน จำนวน 228 ราย ปัญหาที่พบ ผ้าใบคลุมแผงค้าเก่า และสีไม่เหมือนกัน แผงค้าของผู้ค้าแต่ละรายมีขนาดไม่เท่ากัน จึงยากในการจัดทำผ้าใบคลุมแผงค้าให้กับผู้ค้าทุกราย ซึ่งทางเขตฯ ขอความร่วมมือผู้ค้าเปลี่ยนผ้าใบคลุมแผงค้าเป็นสีเดียวกันทั้งหมด โดยจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขตต่อไป

ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถนนข้าวสาร ความยาว 400 เมตร ความกว้าง 16 เมตร และปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ ความยาว 200 เมตร ความกว้าง 18 เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรามบุตรี ความยาว 321 เมตร ความกว้าง 15 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 0.20 เมตร ผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 0.15 เมตร สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (รางกัตเตอร์) พร้อมฝารางเหล็ก ติดตั้งเสาเหล็กกั้นรถ ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตานี ความยาว 218.50 เมตร ความกว้าง 14.10 เมตร อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 2566 ผิวจราจรคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 0.20 เมตร ผิวทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 0.15 เมตร สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (รางกัตเตอร์) พร้อมฝารางเหล็ก ติดตั้งเสาเหล็กกั้นรถ ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนคร ตรวจติดตามจุดทำการค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กำชับผู้ค้าให้ระมัดระวังไม่ให้ส่วนประกอบของเต็นท์หรือร่มยื่นล้ำเข้ามาในพื้นผิวจราจร รวมทั้งการจัดเก็บขยะ การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญผู้ค้าและประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย: บริหารจัดการดีเศรษฐกิจดี
(จิรัฐคม...สปส.รายงาน)>....ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น