รองผู้ว่าฯ ทวิดา ตรวจเยี่ยมการสอบ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ตรวจเยี่ยมการสอบ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร..o

(13 ส.ค. 65) ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง โดยมีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 2,230 ราย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต

สำหรับการสอบครั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดให้มีการคัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ และต้องนำเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างน้อย 2 เข็มหรือเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจมาแสดง สำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงาน ก.ก. ได้จัดสถานที่สอบไว้เป็นห้องสอบพิเศษสำหรับ รวมถึงได้มีการจัดเก้าอี้นั่งสอบสำหรับผู้ที่ถนัดมือซ้ายด้วย โดยเป็นการสอบในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง (อัตราว่าง 20 อัตรา) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง (อัตราว่าง 47 อัตรา) รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 2,230 ราย ดังนี้ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักนันทนาการปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และบรรณารักษ์ปฏิบัติการ


(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad