พม.นครศรีธรรมราช รับหญิงพิการเข้ารับการสงเคราะห์ หลังปู่-ย่า ห่วงเลี้ยงเองไม่ไหว..I - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม.นครศรีธรรมราช รับหญิงพิการเข้ารับการสงเคราะห์ หลังปู่-ย่า ห่วงเลี้ยงเองไม่ไหว..I


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 18.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าวกรณีหญิงพิการซ้ำซ้อน อายุ 23 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับปู่ที่ป่วยโรคมะเร็ง และย่า ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น ขณะนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (พมจ.นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เพื่อรับตัวหญิงพิการดังกล่าวมาไว้ในความอุปการะดูแลของกระทรวง พม. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหญิงพิการถูกผู้เป็นแม่ทอดทิ้งไว้กับสามีใหม่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง เนื่องจากได้แยกทางกัน จากนั้นพ่อเลี้ยงได้เสียชีวิต ทำให้ปู่เลี้ยงอายุ 78 ปี และย่าเลี้ยงอายุ 76 ปี ต้องรับดูแลหลานสาวแทนมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความชราภาพและร่างกายไม่แข็งแรง จึงจะไม่สามารถดูแลหลานสาวได้ในระยะยาว ประกอบกับหลานสาวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พูดจาโต้ตอบไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ทำให้ปู่และย่ามีความเป็นห่วงหลานสาว จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือหลานสาว และให้กระทรวง พม.รับเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสม

นางพัชรี กล่าวว่า ครอบครัวหญิงพิการดังกล่าว กระทรวง พม. ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าเสม็ด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลท่าเสม็ด และผู้นำท้องถิ่น อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งปู่ ย่า และหญิงพิการ โดยในส่วนของ พม. ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน อบต.ท่าเสม็ด และเครือข่ายชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนให้การช่วยเหลือต่างๆ ตั้งแต่ได้รับการแจ้งประสานเกี่ยวกับผู้เดือดร้อนรายดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา


นางพัชรี กล่าวต่ออีกว่า การให้ความช่วยเหลือหญิงพิการรายดังกล่าว ในเบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือทั้งด้านการรักษาพยาบาล โดยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลท่าเสม็ด เพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์ ด้านที่อยู่อาศัย โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท ซึ่ง อบต.ท่าเสม็ด เป็นผู้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2565 และด้านชีวิตความเป็นอยู่ โดยนักพัฒนาชุมชน อบต.ท่าเสม็ด และผู้นำท้องถิ่น คอยให้การดูแลชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดวันนี้ ภายหลังจากทราบว่าบิดาเลี้ยงซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิต ทาง พมจ.นครศรีธรรมราช ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเสม็ด พร้อมญาติของหญิงพิการ นำตัวหญิงพิการเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชะอวด เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นการชั่วคราว ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนส่งเข้ารับการสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี ตามลำดับที่ได้แจ้งประสานส่งเข้าสถานสงเคราะห์ไว้ก่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณสื่อมวลชน ตลอดจนเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงพม. พร้อมให้ความช่วยเหลือต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad