รองปลัดฯกทม.ตรวจพื้นที่การจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (Friction Sport) มิติด้านเดินทางดี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองปลัดฯกทม.ตรวจพื้นที่การจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (Friction Sport) มิติด้านเดินทางดี


เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยพบปัญหาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร จำนวน 5 จุด คือ แยกอรุณอมรินทร์ แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย แยกพรานนก และแยกศิริราช และปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด ในพื้นที่เขต

โดยจากการลงพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรมการขนส่งทางบก และสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน พบว่า บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าจะมีรถบริการสาธารณะ เช่น แทกซี่ รถตู้ รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง จอดรอรับ – ส่งผู้โดยสาร นอกจุดที่ห้างสรรพสินค้าจัดไว้ให้จอด และจอดแช่บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ทำให้รถโดยสารประจำทางไม่สามารถเข้าจอดที่ป้ายประจำทางได้ จึงต้องจอดซ้อนคัน ทำให้ช่องจราจรลดน้อยลง เกิดปัญหาการติดขัดของจราจร และยังพบว่าประชาชนมีการเปลี่ยนช่องจราจรกระทันหัน จากช่องทางขวาเมื่อลงจากสะพานข้ามแยกบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังพบปัญหาเส้นแถบสีขอบทางเท้า (เส้นขาว - แดง , ขาว – ดำ) ที่ไม่ชัดเจน และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดทำให้ประชาชนไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามกฎบังคับจราจร

ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น 3 อาคาร เอ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดังนี้ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันจะมีการเพิ่มความถี่ในการกวดขันวินัยจราจร จับ – ปรับ ผู้กระทำผิดให้กรมการขนส่งทางบก มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ให้สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการปรับปรุง/ทาสี เส้นแถบสีขอบทางให้ชัดเจน สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถสาธารณะไม่ให้จอดรถในที่ห้ามจอด และช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจร ในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงให้ห้างสรรพสินค้า ทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ รับ – ส่ง ผู้โดยสารให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเดินทางดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad