รมว.พม. ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลหนองพระ เป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคม ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) สำหรับการช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง มอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง และมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง ประจําปี 2565 จากนั้น เข้าร่วมประชุมกับประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลในพื้นที่อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหา ติดตามการขับเคลื่อนงาน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานของศูนย์ฯ ณ บ้านสวนดินทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. มาลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมาติดตามเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า การลงทะเบียนครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง และการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ อีกทั้งมาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลหนองพระ เพิ่มอีก 1 แห่ง ในอําเภอวังทอง สำหรับการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะทำให้ทางจังหวัดและอำเภอทำงานได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะอำนวยความสะดวกให้ นับเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad