ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for life - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for life

คุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยคุณอดิศร สารวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และคุณศักดา ธัญญาวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 3 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร ในพื้นที่ป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ในครั้งนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยซีพีแรม(ลาดกระบัง) ได้ดำเนินการโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยปลูกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ พื้นที่ป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 32,000 ตารางเมตร (20 ไร่) การดำเนินโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2020 ถึง ปัจจุบัน จัดขึ้นโดย ซีพีแรม (ลาดกระบัง) เน้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เป็นโครงการหลักขององค์กรตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังเป็นการสนับสนุนกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร้อย รักษ์ โลก”


พื้นที่สวนป่าคลองตะเคียนเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซีพีแรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ป่าคลองตะเคียนซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป


ทั้งนี้ ซีพีแรม ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และ ป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปลูกต้นไม้ในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 14,000 ต้น ( ปี 2020 – 2022 ) บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร หรือกว่า 70 ไร่ โดยเป็นการปลูกกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้งบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่ง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติรอบด้านสู่ความยั่งยืนสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad