พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนสูงวัย” (Care Befriend) รุ่นที่ 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนสูงวัย” (Care Befriend) รุ่นที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เพื่อนสูงวัย” (Care Befriend) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จำนวน 150 ท่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ผ่านการอบรมในโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

ทั้งนี้หัวข้อการอบรมประกอบด้วย
1. ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ
2. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
3. จิตวิทยาการสื่อสารและทักษะรับฟังผู้สูงอายุ
4. เสริมพลังใจและเทคนิคจัดการความเครียดผู้ดูแล
5. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ดูแล
6. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2. ผู้สนใจประกอบอาชีพ
3. อพม. / อาสาสมัครอื่น
4. ประชาชนทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 0 2642 4306
E-mail : rdf.dop@gmail.com
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ พม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad