ป.กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ป.กทม. ติดตามความคืบหน้าพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมฯ และคลองแสนแสบ

 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้ 26,008 เมตร คิดเป็น 63.70% ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ 14,802 เมตร คิดเป็น 36.3% ตอกเสาเข็มแล้ว 24,030 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,978 เมตร ตอกเสาเข็มได้ 32,320 ต้น คิดเป็น 92.4% ของพื้นที่ที่ส่งมอบแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค.65) ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 1.5% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบพื้นที่แล้ว 3,100 เมตร คิดเป็น 28.97% ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ 7,600 เมตร คิดเป็น 71.03% ตอกเสาเข็มแล้ว 3,594 ต้น ความคืบหน้าทั้งโครงการ 22.90% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค.65)

สำหรับความคืบหน้าการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและแนวคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทั้งหมด 7,645 ราย ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 1,512 ราย อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อดำเนินการรื้อย้าย 6,133 ราย ด้านการสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 437 โรงเรียน ได้รับข้อมูล 313 โรงเรียน คิดเป็น 72% แบ่งเป็น โรงเรียนที่มีระบบบำบัดขั้นต้น (Pre-Treatment) อาทิ บ่อเกราะ ถังบำบัดไร้อากาศ คิดเป็น 100% และโรงเรียนที่มีถัง/บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คิดเป็น 58% สำหรับการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อติดตั้งถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน จาก 21 เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง ได้ชุมชนต้นแบบ 48 ชุมชน 9,722 ครัวเรือน ตั้งเป้าติดตั้งถังดักไขมัน 3,045 ถัง ติดตั้งแล้ว 1,137ถัง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค.65)

ส่วนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตรจากคลองแสนแสบ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ 15 เขต อาคารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบ(สถานประกอบการประเภท ค) 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.หอพัก 46 แห่ง 2.อาคารชุด 138 แห่ง 3.โรงแรม 15 แห่ง และ 4.ตลาด 6 แห่ง รวม 205 แห่ง สำนักอนามัยกำหนดแผนตรวจสอบอาคารเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดตรวจระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย.65

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกคลองลาดพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเร่งสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดให้ครบถ้วนโดยเร็วเพื่อจัดทำแผนการบำบัดน้ำเสีย และเร่งสำรวจและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองโดยเร็ว เพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ที่ปล่อยลงคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับติดตาม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง ดำเนินการจัดเก็บขยะ และผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้จัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขระบบน้ำเสียต้นทางตลาดทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและตลาดของรัฐและเอกชน 
                                       ปลอดภัยดีสิ่งแวดล้อมดี
(ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad