ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมอำลา ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ (คนใหม่) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมอำลา ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ (คนใหม่)

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลตรี Wu Xiaoyi (อู๋ เสี่ยว อี้) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมอำลา พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับแนะนำ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ (คนใหม่) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกกลาโหม

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ขอบคุณและชมเชย พลตรี Wu Xiaoyi (อู๋ เสี่ยว อี้) สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างและประสานงานให้ กระทรวงกลาโหมของไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งยังได้ขยายความร่วมมืออันดีระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน โดยมีผลงานสำคัญ อาทิ การประสานการเดินทางเยือนไทยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน เมื่อปี 2562  การผลักดันให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน การอำนวยความสะดวกให้กำลังพลของไทยสามารถเดินทางไปเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรทางทหาร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยการประสานการส่งมอบอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับกระทรวงกลาโหมของไทย มูลค่ากว่า 6 ล้านหยวน เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563  ที่ผ่านมา

และในโอกาสเดียวกันปลัดกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความยินดีต่อ พลเรือตรี Wang Zheng (หวัง เจิ้ง) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ (คนใหม่) จากประสบการณ์การรับราชการทหารในตำแหน่งสำคัญ ๆ เป็นเวลากว่า ๓๕ ปี ทั้งในสถาบันวิชาการทหาร หน่วยการบินทหารเรือ และกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยล่าสุดเป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ข่าวกรอง ณ คณะกรรมาธิการทหารกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถสานต่อความสำเร็จ ของกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนคนปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางทหารอันแนบแน่นระหว่างสองประเทศให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมิตรประเทศนั้น มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางการทูต และความร่วมมือทางทหาร ที่ปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad