รมว.พม. เปิดอบรมสร้างเครือข่ายจิตอาสาป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ..99 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดอบรมสร้างเครือข่ายจิตอาสาป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ..99

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65  เวลา 14.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ และส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ  จำนวน 100 คน อีกทั้งถวายเกียรติบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแด่พระมหาภาณุพงศ์ ฐิตวํโส เจ้าคณะตำบลสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดจำปี  จังหวัดสุพรรณบุรี และมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ให้การส่งเสริมอาชีพอิสระให้คนพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล 2) นางสาวกุหลาบ พูลกิจ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย และ 3) นายคำรณ มะนาวหวาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของภาคีเครือข่ายและ อพม. นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ และการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนพิการ ณ โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการตามแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มีจิตอาสาและสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้สตรีพิการและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย สุขภาวะทางเพศ  เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงให้สตรีพิการและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิสวัสดิการและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad