ดีพร้อม มอบรางวัล 8 เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จุดประกายเอสเอ็มอี ปรับใช้เทคโนโลยี ปั้นมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ลบ. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดีพร้อม มอบรางวัล 8 เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จุดประกายเอสเอ็มอี ปรับใช้เทคโนโลยี ปั้นมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ลบ.


กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดงานประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 ซึ่งมี 8 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 140 ล้านบาท


ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรร
ม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ
ดีพร้อม (DIPROM) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 11 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนยังสามารถเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตได้


ดีพร้อม ได้จัดงานประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 โดยปีนี้เป็นปีที่สองของการดำเนินการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ในการส่งผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประกวด จำนวน 179 ทีม อาทิ เช่น เครื่องกวนอัตโนมัติ ตู้อบ เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องเกลาข้อหวายหรือลบข้อหวาย เครื่องสาวไหมอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการตากแห้ง เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุก เครื่องซีลสายพานพร้อมระบบเติมไนโตรเจน เครื่องตรวจสอบน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ ระบบบำบัดควันและระบบแจ้งเตือนมลพิษ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับเสียงตอบรับจากวิสาหกิจชุมชน และ OTOP เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 3 กลุ่มรางวัล ประกอบด้วย


กลุ่มรางวัลด้านเทคนิค จำนวน 3 รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องกวนอัตโนมัติ พร้อมระบบสายพานลำเลียง

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องตรวจสอบน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องกวนแยมอัตโนมัติ

กลุ่มรางวัลด้านการพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล

1. รางวัลพัฒนาธุรกิจ ชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอัดปลาร้าก้อน

2. รางวัลพัฒนาธุรกิจ รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ ถังกวนเฉาก๊วย

3. รางวัลพัฒนาธุรกิจ รองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุก

กลุ่มรางวัลด้านวิชาการ จำนวน 2 รางวัล

1. รางวัลดีพร้อมแชร์ 1 แบบอย่าง ได้แก่ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ สั่งงานแบบไร้สาย

2. รางวัลดีพร้อมเทค 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอัดใบไม้ทำภาชนะอย่างไรก็ดี ดีพร้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการตอบโจทย์กำลังการผลิต เกิดความคุ้มค่ากับระดับการผลิตของวิสาหกิจ ทำให้สามารถใช้งาน ดูแล และบำรุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนสามารถลดของเสีย ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้าเกษตรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงยังช่วยยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมทั้งยังสามารถทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลง ซึ่งการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการใช้งานในปีนี้ สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ล้านบาท ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

โดย ดีพร้อม ได้จัดพิธีมอบ “รางวัลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2565” DIPROM Agro-Machinery Award 2022 เพื่อสร้างความตื่นตัวในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในการใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิต ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ Facebook : Smart Agro-Machinery By Diprom Contest 2022 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865 – 66 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือwww.diprom.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad