พก. คว้า 6 รางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564” งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พก. คว้า 6 รางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564” งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อที่นี่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย เช่น ความมีจิตสาธารณะ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ มีวินัยรับผิดชอบ และความพอเพียง รวมไปถึงคุณธรรมในด้านอื่นๆ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลฯ ได้แก่ ประเภทสื่อ 26 รางวัล ประเภทบุคคล 125 รางวัล และประเภทชุมชนและองค์กร 75 รางวัล

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 รางวัลประเภทบุคคล 2 ราย 1) นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์ ศูนย์พัฒนาศักยภาะและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี 2) นางสมรัก มหัทธนะ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคนพิการ บ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี และรางวัลประเภทชุมชนและองค์กร 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ 2) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี 4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น