ประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2022 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2022 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ( 4 จากขวา) นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2022 โดยมี รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย), ทญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสำรอง, รศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานที่ปรึกษา, ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย (ที่ 2 จากซ้าย) อุปนายก, นพ.พิชิต ศิริวรรณ (ที่ 2 จากขวา), ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ (ซ้ายสุด), ผศ.ทญ.กัลยา อินทรีย์ (ขวาสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทย์จากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad