สค.ประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565 ระหว่างภาครัฐและเอกชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สค.ประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565 ระหว่างภาครัฐและเอกชน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมพร้อม การเป็นเจ้าภาพการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 และ 18  สิงหาคม 2565  และการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ ในวันที่ 17  สิงหาคม 2565  โดยจะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสริมพลังทางเศรษฐกิจผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงหรือการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2565 ต่อไป


ข้อมูลพื้นฐานการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) การเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) เป็นกลไก
ในการเสริมพลังสตรีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเปค นำไปสู่การพัฒนามนุษย์มากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแนวโน้มในการลงทุนด้านโภชนาการ สุขภาพ และการศึกษาของเด็กมากขึ้น

299287013 10225514664952381 663741167882236249 n

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad