ปลัด พม. รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 จาก เอพี (ไทยแลนด์) ช่วยกลุ่มเปราะบางรักษาตัวที่บ้าน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 จาก เอพี (ไทยแลนด์) ช่วยกลุ่มเปราะบางรักษาตัวที่บ้าน


เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) รับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19  จำนวน 118 กล่อง จากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เจ.เอส. เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด (อ๊อคซิแคร์ สหคลินิก) โดยนางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการ  ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และนางสุนทรี เชวงชวลิต รองผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงจากอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคประจำตัว ภายใต้การวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยจากโควิด – 19 ของแพทย์ 


นางพัชรี กล่าวว่า ถึงแม้ว่า กระทรวง พม. ไม่ได้มีภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโควิด – 19 โดยตรง แต่กระทรวง พม. ไม่ได้ทิ้งการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเรามีระบบเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องการกักตัว การตั้งครัวกลาง การมอบถุงยังชีพ การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และโทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากคนในครอบครัวติดโควิด – 19 รวมทั้งการเปิดศูนย์พักพิงสำหรับคนพิการที่ติดโควิด – 19  


โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสิรินธร และในส่วนภูมิภาค กระทรวง พม. ได้สนับสนุนสถานที่ในการกักตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 เช่นกัน  ปัจจุบัน กระทรวง พม. ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วกว่า 200,000 คน เพราะฉะนั้น วันนี้ การรับมอบยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น  เพราะอย่างน้อย จะมียารักษาอยู่ที่บ้านของผู้ป่วย ซึ่งกระทรวง พม. จะให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและประเมินอาการป่วย ก่อนที่จะให้ยาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาบริจาคยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับรักษาโควิด – 19 นับเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มากยิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad