กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอน " ทุ่มงบเพิ่มกว่า 100 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป “ซีคอน บางแค” ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอน " ทุ่มงบเพิ่มกว่า 100 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป “ซีคอน บางแค” ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอน เดินหน้าหนุนนโยบายการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างความยั่งยืน โดยล่าสุดได้ใช้งบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ขยายพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 10,000 แผง บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เพื่อสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ใช้ภายในศูนย์ฯ หลังประสบความสำเร็จจากโครงการนำร่อง ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ในปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่รวมทั้งสองโครงการกว่า 51,000 ตรม. กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 8.5 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการศูนย์การค้าที่ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุดในปัจจุบันของเมืองไทย
นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และซีคอน บางแค เผยว่า การพัฒนาโครงการศูนย์สรรพสินค้าพลังงานสีเขียวซีคอน บางแค ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ “โซลาร์รูฟท็อป” และเริ่มเปิดใช้งานจริงเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแม้ธุรกิจรีเทลจะต้องเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์โควิด-19 จนทำให้ต้องหยุดให้บริการไปบางช่วง กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอนจึงได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์คลี่คลาย เราจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจครั้งใหม่ได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน เข้ามาเป็นแกนหลักของการวางกลยุทธ์ในทุกส่วนทั้งการมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้เติบโตเคียงคู่ไปกับเราอย่างมีความสุข และที่สำคัญคือการดูแลบุคลากรภายในองค์กรให้พร้อมที่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ได้ถูกดำเนินการมาโดยตลอด” นายตะติยะ อธิบายถึงแนวคิดขององค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต

ด้านดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฎิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ ได้พัฒนาแนวคิดที่เป็นนามธรรมสู่การลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมความสำเร็จ และจากความสำเร็จก้าวแรกในวันนี้กลุ่มศูนย์สรรพสินค้าซีคอนกำลังก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นที่ 2 กับโปรเจคการหันมาผลิตพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในศูนย์สรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และซีคอน บางแค และพร้อมที่จะพัฒนาโปรเจคใหม่ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


“การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ของซีคอนบางแคด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานฟอสซิลได้ประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ศูนย์ใช้ในปัจจุบัน โดยตลอดโครงการ 30 ปี จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 145,000 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกได้มากถึง 68,000 ตันหรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้กว่า 90,000 ต้น” ดร.พรต กล่าวสรุป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น