รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่เขตบางเขน..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่เขตบางเขน..00

 

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ตรวจสอบรายการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล 5 จุดที่ 2 พื้นที่ปลูกตันไม้ 1 ล้านต้น ถนนเทพรักษ์ จุดที่ 3 พื้นที่จัดทำสวน 15 นาที ถนนเทพรักษ์ จุดที่ 4 ตรวจสอบปัญหาจุดเสี่ยงด้านจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ และจุดที่ 5 ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะครบวงจร ชุมชนสื่อสารร่วมใจสามัคคี บริเวณกรมทหารสื่อสาร ถนนพหลโยธิน

*จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล 5

จุดที่ 1 เนื่องจากบริเวณซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล 5 เขตบางเขน เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เขตฯ ได้ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว รวมระยะทาง 1,265 ม. โดยมีรายการที่ต้องการขอปรับปรุง ดังนี้ 1.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. สองฝั่ง ยาว 2,308 ม. 2.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ฝารางวี ค.ส.ล.จำนวน 163 บ่อ 3.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 0.40 ม. 4.สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.กว้าง 8 ม. 5.สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. ยาว 2,268 ม. 6.สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม. และ 7.สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ได้แนะนำให้เขตฯ ดำเนินการขุดลอกคลองและลำรางในบริเวณดังกล่าว (ลำรางข้างอาคารสงเคราะห์ รามอินทรา 39) รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำตามที่ได้ของบจัดสรรงบประมาณไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเบื้องต้น และจะนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวต่อไป

*ปลูกต้นชะแมบทองเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมตรวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหน้ารร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์

จุดที่ 2 พื้นที่ปลูกตันไม้ 1 ล้านต้น พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเขตฯ ได้ปลูกต้นชะแมบทอง จำนวน 50 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนเทพรักษ์ ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ที่ผ่านมาเขตฯ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,034 ต้น จากนั้นได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากผู้แทนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ถนนเทพรักษ์ เรื่องจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีลักษณะเป็นทางลาดชันลงมาจากสะพานข้ามคลอง ทำให้รถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร ใช้ความเร็วในการขับขี่ และไม่สามารถชะลอความเร็วในระยะประชิดได้ และเป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและประชาชนที่ใช้ทางม้าลายในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้กทม.ติดตั้งป้ายจราจรแจ้งเตือนชะลอความเร็ว ในการนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเรื่องและจะนำข้อมูลพิจารณามอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

*เตรียมปรับสภาพพื้นที่รกร้างเป็นสวนใกล้บ้านเดิน 15 นาที

จุดที่ 3 พื้นที่จัดทำสวน 15 นาที ซึ่งเขตฯ เตรียมปรับสภาพพื้นที่ที่ดินส่วนบุคคล บริเวณถนนเทพรักษ์ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน เพื่อจัดทำ Pocket Park สวน 15 นาที หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 15 นาที ตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน ซึ่งเจ้าของที่ดิน นายไชยอนันต์ ชัยวณิชอนันต์ ได้มอบให้เขตฯ ใช้ประโยชน์ ในระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันได้พัฒนากำจัดวัชพืชไปแล้ว โดยหลังจากนี้ จะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามต่อไปในอนาคต

*ตรวจสอบจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนหน้าตลาดยิ่งเจริญ

จุดที่ 4 ตรวจสอบปัญหาจุดเสี่ยงด้านจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ โดยเฉพาะทางม้าลาย บริเวณด้านหน้าลานจอดรถ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้มีประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยพบว่า เส้นจราจรสีซีดจางและลบเลือน ประกอบกับไม่มีเสาสัญญาณ เพื่อหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ทำให้ผู้ใช้ทางข้ามไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการส่งมอบคืนพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว จึงจำเป็นต้องขออนุญาตจากรฟม. เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเขตฯ จะประสานสำนักการโยธา และขอจัดสรรงบประมาณในการทาสีเส้นจราจร รวมทั้งตีเครื่องหมายจราจรบนทางข้ามให้ชัดเจน นอกจากนี้ อยู่ระหว่างสำนักการจราจรและขนส่ง ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือนชะลอความเร็วเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง

*ตรวจเยี่ยมต้นแบบชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี

จุดที่ 5 ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะครบวงจร ชุมชนสื่อสารร่วมใจสามัคคี บริเวณกรมทหารสื่อสาร ถนนพหลโยธิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นโครงการที่ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี และเขตบางเขน ร่วมกันดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกัน ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง ก่อนที่จะทำการรวบรวมขยะส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งริเริ่มกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชุมชน และมีส่วนร่วมกับเขตในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยะทุกประเภทก่อนเริ่มโครงการการจัดการขยะประมาณ 900 กก./วัน ปริมาณขยะที่ลดลง 450 กก. แยกเป็น ขวดพลาสติก 23 กก. กระดาษ 60 กก. อลูมิเนียม 5 กก. ขวดแก้ว 62 กก. ขยะเศษอาหาร 300 กก. จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านพักอาศัย จุดที่ 2 ร้านค้าสวัสดิการ และจุดที่ 3 โรงประกอบเลี้ยง คงเหลือปริมาณขยะ 450 กก./วัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครไปกำจัด ซึ่งทางชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี ได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง และได้รับรางวัลโครงการปลอดขยะ Zero Waste รางวัลระดับประเทศ ปี 2557 ปี 2558 และปี 2560

โดยในวันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางเขน สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#ปลอดภัยดี #โครงสร้างดี #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี 
(จิรัฐคม...สปส./ปชส.เขตบางเขน รายงาน)  ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ prbangkok.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad